Ei Informatika

Ei Informatika

Cash
 • do 10 odeljenja
 • do 2400 artikala / 1545 u restoranskom re?imu
 • 9 poreskih stopa
 • 10 grupa artikala
 • 8 operatera
 • mešovita plaćanja
 • kusur
 • 7 linija zaglavlja računa
 • 1 linija za poruke kupcu
 • logo preduzeća
 • restoranski režim rada
 • termalni štampač
 • štampa 8 linija u sekundi
 • širina papira 55mm (35mm za račun i 20mm za kontrolnu traku)
 • 35 tastera
 • displej: numerički LCD, 10 karaktera
Colibri
 • 4000 artikala
 • 8 odeljenja
 • 10 grupa proizvoda
 • 9 poreskih stopa
 • 25 operatera
 • mešovita plaćanja
 • logo preduzeća
 • izračunavanje procenata / vrednosti marži
 • vođenje lagera
 • restoranski režim rada
 • režim on-li i fiskalni štampač
 • termalni štampač
 • štampa 5 linija u sekundi i 18 karaktera u liniji
 • širina papira: 55mm (35mm za račun i 20mm za kontrolnu traku)
 • displej: alfanumerički LCD, 16 karaktera, pozadinsko osvetljenje
Compact
 • 3000 artikala
 • 10 odeljenja
 • 16 operatera
 • 9 poreskih stopa
 • logo preduzeća koja se može programirati
 • režim kalkulator
 • štampanje 5000 redova sa punim baterijama
 • termalni štampač
 • štampa 5 linija u sekundi
 • širina papira 55mm (35 mm za račun i 20mm za kontrolnu traku)
 • 23 tastera
 • displej: numerički LCD, 10 karaktera
GPRS Terc F1
 • Proizvođač: EI Informatika
 • Napaljanje: DC 9V, 400mA
 • Backup baterija: Interna NiMH RTC
 • GSM mreža: GSM 900/1800, GPRS Class 8
 • SIM kartica: 3V
 • Serijski interfejs: 2xRS232
 • Antenski konektor: FME (ženski)
 • Dimenzije: 105x100x30 mm
Mobika
 • do 3000 artikala
 • 10 odeljenja
 • 16 operatera
 • 9 poreskih stopa
 • režim on-line
 • termalni štampač
 • širina papira: 55mm
 • 23 tastera
 • priključci: 1xRS232, PC, bar kod čitač, elektronska vaga
 • displej: numerički LCD, 10 karaktera