Kalkulatori

512-ER
  • stoni kalkulator
  • displej sa 12 cifara
  • osnovne matematičke opoeracije
  • EPSON štampač sa ciferolnom
  • ispis na traku sa indigo trakom
  • noviji model
CPD-5212
  • displej za 12 cifara
  • EPSON štampač sa ciferolnom
  • ispis na traku sa indigo trakom
  • osnovne matamatičke operacije